سرویس فرهنگ و ادبیات هنرانلاین: سیروس نیرو به علت عفونت ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان توس تهران بستری شد.

سیروس نیرو، تنها شاگرد زنده نیما یوشیج و شاعر و پژوهشگر معاصر به دلیل عفونت ریوی در بیمارستان توس بستری شد. او هم اکنون متاسفانه حال چندان خوشایندی ندارد.

سیروس نیرو متولد 1309 است. از سیروس نیرو تا کنون مجموعه شعرهای بسیاری منتشر شده است. سَحر، رود، جاده، بهار از پنجره، از کودتا تا انقلاب، رد پا ، پاییزان و... از این آثارند. او همچنین در بررسی و شرح آثار کلاسیک فارسی نیز کوشا بوده است. کتاب گنج مراد تفسیرهای نیرو بر غزل‌های حافظ است که در سال 1362 منتشر شد. سیاه مشق(شرح مخزن الاسرارنظامی)، در یتیم(شرح خسرو و شیرین نظامی)، دون ژوان(شرح هفت پیکر نظامی)، پیامبر نامرسل (شرح اسکندرنامه نظامی) و گوهرفروشان مهتاب (شرح لیلی و مجنون) از دیگر کتاب‌های نیرو است که در زمینه بررسی شعر کلاسیک فارسی منتشر شده است‌ِِ.