سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان روز "پاس‌داشت زبان فارسی" به روز بزرگداشت حکیم فردوسی در تقویم رسمی کشور افزوده شد.

روابط عمومی بنیاد سعدی خبر داد، به پیشنهاد معاونت بین‌الملل بنیاد سعدی، موسسه سرای فردوسی و نماینده شهرستان‌های مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزودن عنوان "پاس‌داشت زبان فارسی" به روز 25 اردیبهشت که روز "بزرگداشت حکیم فردوسی" است، موافقت کرد و مقرر شد از سال آینده، این روز با نام "پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی" در تقویم جمهوری اسلامی ایران قید شود.

پیش از این، روز 25 اردیبهشت تنها به‌عنوان روز "بزرگداشت حکیم فردوسی" شناخته می‌شد که با تصویب شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی "پاس‌داشت زبان فارسی" نیز به آن افزوده شد تا ضمن تجلیل از کار سترگ حکیم فردوسی به‌عنوان احیاگر زبان فارسی، اهمیت این زبان شیرین بیش از پیش مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

با توجه به اهمیت زبان فارسی به‌عنوان زبان رایج درحوزه فرهنگی و تمدنی ایران زمین و کشورهای همسایه و ضرورت تقویت و گسترش آن، بنیاد سعدی برای نخستین‌بار پیشنهاد تعیین روز 25 اردیبهشت را به‌عنوان روز "زبان فارسی" به همراه طرح اجرایی جهت پاسداشت آن در سطح ملی و بین‌المللی به شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه داده بود.