به گزارش هنرآنلاین ، شیوا مسعودی استاد دانشگاه، نویسنده، کارگردان و پژوهشگر تئاتر کتاب "کارنامه تلخکان" را با هدف آشنایی هر چه بهتر با دلقک ایرانی توسط نشر نی به چاپ رساند.

در خلاصه این کتاب آمده است: دلقک ایرانی تنها در جایگاه افرادی چون کریم شیره ای و دلقک نمایش‌های سنتی شناخته می‌شود اما سرگذشت قبل و بعد از آن مبهم است. این کتاب به جستجوی گروهای تباری دلقک تا شکل گیری دلقک نمایش سنتی و سپس تغییر آن در گونه‌های متفاوت در ادبیات نمایشی ایران می‌پردازد تا خطوط محو شده‌ی مسیر تاریخی او را روشن سازد و مانایی این شخصیت را در قلمرو فرهنگی و نمایشی ایران اثبات کند.

نشر نی اثر حاضر را در 408 صفحه چاپ و روانه بازار نشر کرده است.