سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: "حروف سربی" (مجموعه شعر مشترک) رضا روزبهانی و بهار الماسی در نشر داستان منتشر شده است.

این منظومه‌ - که شامل 61 شعر می شود - در سه دفتر با عناوین "سایه‌ی سروی دریدایی" (گزینه‌ی شعرهای بهار الماسی)؛ "حروف سربی" (همسرایه‌ها) و "تصویر گمشده‌ی ملال" (گزینه‌ی شعرهای رضا روزبهانی) تدوین شده. از رضا روزبهانی پیش از این در سال گذشته دو کتاب در حوزه‌ی مولوی پژوهی با عناوین "مالیخولیای غزل" [نشر قطره] و "دیوان(ه‌ی) شمس" [نشر روزگار] منتشر شده.

در بخش مشترک کتاب اشعار با توجه به تئوری‌های علوم شناختیِ روز، و با تاکید مضاعف بر "الهام دو جانبه"، ابتدا هر شاعر اسکلتی از چند شعر را سرود، سپس طی فرایندی چرخشی، بده‌بستان‌هایی حاصل از خوانش دونفره صورت گرفت. لازم به ذکر است که به دلیل ویژگی بازسرایی چرخه‌ایِ این شیوه‌ی پیشهادی هم‌سرایی، اشعار خاصیت‌های زبانی و محتوایی آثار هر دو شاعر را در بر دارند، و از این رو مقوله‌ی مالکیت شخصی را منتفی می‌کنند. به این ترتیب پیوندی میان دو رویکرد متفاوت به شعر پست مدرن، یکی متاثر از ادبیات غرب و دیگری متکی بر متون عرفانی شرق به وجود آمد. این مجموعه شعر در ۱۳۲ صفحه و با قیمت ۱۲۰۰۰تومان منتشر شده است.