سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: "تفریق در خیابان" عنوان مجموعه شعری است از فرازمهر پورافرا، مدیر اجرایی انتشارات نصیرا که در همین انتشارات منتشر شده است.

شعر کوتاهی از این مجموعه با عنوان " روی سنگ قبرم بنویسید ":

کم زمانی زیاد بود زیاد هم روزی کم خواهد شد زندگی تفریق است

در پشت جلد "تفریق در خیابان" این شعر را می‌خوانیم:

زن ظرف می شوید چرا دست هایش می لرزند؟ نکند کسی به او گفته : " دوستت دارم "

این کتاب در شصت و پنج صفحه و با قیمت پنج هزار تومان به چاپ رسیده است.