سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: "The Unnamable" ساموئل بکت که پیشتر با عنوان "نام ناپذیر" توسط سهیل سمی ترجمه شده بود، اینک با عنوان "ننامیدنی" توسط مهدی نوید در نشر چشمه منتشر شد.

در این کتاب علاوه بر رمان "ننامیدنی" بخشی با عنوان حواشی و تعلیقات می‌تواند برای مخاطب جذاب و سودمند باشد.

آغاز "ننامیدنی" به ترجمه مهدی نوید: "حالا کجا؟ حالا کی؟ حالا کِی؟ بی هیچ پرسشی. من، می‌گویم من. بی هیچ باوری. پرسش‌ها، فرضیه‌ها، این‌ها را می‌گویم این. ادامه می‌دهم، پیش می‌روم، به این می‌گویم ادامه، به این می‌گویم پیش رفتن. می‌شود که یک روز، همچنان که ادامه می‌یابد، یک روز فقط بمانم، در کجا، به جای رفتن، به روال قدیم، برای گذران روز و شب در جایی هر چه دورتر، دور نبود. شاید این گونه آغاز شد."

آرش رضایی پیش از در هنرآنلاین درباره این رمان بکت نوشت: "در این کتاب راوی بکت دیگر سعی ندارد با هذیان و وراجی از گفتن یک قصه، طفره برود بلکه جسارت راوی این کتاب تا آنجا پیش می‌‎رود که منجر به انهدام آشکار هر سطری می‌شود که مشکوک به داستان یا شبیه قصه باشد. راوی "نام ناپذیر" جز حرف زدن کار و نیاز دیگری ندارد. برای او به هیچ وجه مطرح نیست که درباره چه حرف می‌زند، بلکه تمام مسئله برای او ادامه دادن کلمات و جملات، و حرف زدن است. به طوری که در پایان کتاب او کماکان می‌خواهد با همین روند حرف بزند و ادامه دهد، اما گویا نویسنده است که از این بیشتر اجازه حرافی به او نمی‌دهد.

گویندگان بکت تماما محکومند که در برزخ بکت جمودی ابدی را تاب بیاورند؛ برزخی که از طریق زبان فرم اعجاز آور آثار بکت را ترسیم کرده و برمی‌سازد."

"ننامیدنی" در 348 صفحه و با قیمت 24 هزار تومان منتشر شده است.

این کتاب در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران - از 15 اردیبهشت لغایت 25 اردیبهشت- عرضه خواهد شد.