به گزارش هنرآنلاین ، افضل‌الدین بدیل خاقانی شاعری بی‌بدیل است که دایره‌ی دانش او محدود به حدودی نیست. از جمله هنرهای وی کاربرد عناصر فرهنگ عامه در اشعارش است که هم توانایی او را در انعکاس زندگی اجتماعی عصر خویش نشان می‌دهد و هم قدرت شاعری او را در کاربرد هنرمندانه‌ی این اطلاعات در فحوای کلام معلوم می‌دارد. فرهنگ عامه چنان هنرمندانه و ویژه در شعر خاقانی انعکاس یافته که سرچشمه‌ی پدید آمدن بسیاری تصاویر شاعرانه شده است.

سیزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی خاقانی در روز چهارشنبه اول اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی «بازتاب فرهنگ عامه در اشعار خاقانی» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر حسن ذوالفقاری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود. در این درس‌گفتار شواهدی از شعر خاقانی در حوزه‌ی فرهنگ مادی و معنوی مردم اعم از باورها، امثال، کنایات، آیین‌ها، بازی‌ها، نحوه‌ی زندگی، زندگی اسرارآمیز و امثال آن بررسی و تحلیل می‌شود.