سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین : شعرهای عاشقانه مسعود احمدی با عنوان "در زیر پوست انگشت‌های دست چپم" در نشر نگاه منتشر شد.

مسعود احمدی ، مدرس فلسفه و ادبیات و برنده جایزده دوم نیما در توضیح مضمامین و سبک شعرهای "در زیر پوست انگشت‌های دست چپم" بیان کرد: عاشقانه‌های مندرج در این دفتر شعری، مصداق بارز این جمله معروف نیچه‌اند "در عشق راستین جان تن را در آغوش می‌کشد؛ بنابراین عاشقانه‌هایی از این دست خواه‌ناخواه رودرروی آن تنبارگی‌یی قرار می‌گیرند که متأسفانه جهان متکی بر تولید انبوه و مصرف بی‌مرز مؤید و مبلغ آن است تا انسان در حد کالایی نازل شود.

شعری از این کتاب با عنوان "سرباز":

من سربازی بازنشسته‌ام که نشسته‌ام بیرون واقعه رو به پنجره پشت به میز خیره به بهار یا پائیز این مدال‌ها را در نبردی دیگر گرفته‌ام در جنگ با پدرانم ستیز با کودکِ میان تنم اعماق جانم تا روحم لِه نشود بر کف عصر زیر پای ابتذال اگرنه تغییر رنگ برگ را در غروب نمی‌دیدم کرشمه نیلوفر را به‌وقت شکفتن در سحر و عمق نگاه خَم لبخند و افت و خیز صدای تو را سردار که نه من سربازی بازنشسته‌ام که نه حریص بوده‌ام نه فرصت‌طلب نه ریاکار و هرگز مخاطب را دست پائین نگرفته‌ام خودم را دست بالا که حالا هر کس در شعرهام به خودش می‌رسد می‌رسد به یک‌قدمی فردا