سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب "آسیب‌شناسی فضای مجازی" اثر حسین وزیری در انتشارات یاران مهر منتشر شده است.

این کتاب در 159 صفحه و در پنج بخش به ابواب: کلیات آسیب شناسی فضای مجازی، پیشینه آسیب شناسی فضای مجازی در ایران و جهان، چارچوب نظری آسیب شناسی فضای مجازی، پیامدهای استفاده از فضای مجازی در جهان و ایران و نهایتا نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تقسیم شده است.

وزیری ستا، مولف کتاب در مراسم رونمایی کتاب "آسیب‌شناسی فضای مجازی" با بیان اینکه باید به فرصت‌های رسانه پرداخت گفت: آسیب‌های فضای مجازی ما را برآن واداشت که دست به هر اقدامی بزنیم. مخاطب ما در این کتاب نسل جوان و دهه ۷۰ هستند چون امروز شتاب فزاینده‌ای در حوزه اطلاعات وجود دارد که موجب تهدید هویت ایرانی اسلامی ما شده است. البته راه مقابله پاک کردن اصل مساله نیست بلکه باید به ابزارها مسلط شویم و در بستر IT و فضای مجازی فرهنگ‌مان را تشریح کنیم.

این کتاب با قیمت 10 هزار تومان و در انتشارات یاران مهر منتشر شده است.