سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: " شب در قاه قاه اناری قاچ می‌خورد" عنوان مجموعه شعری از مسعود بیزار گیتی است که در انتشارات ارنواز رشت منتشر شد.

در این مجموعه مخاطب قریب به 60 شعر از این شاعر معاصر را می‌خواند.

نمونه‌ای از اشعار: لرزه در نگاه بود اتفاقی جاری به دست‌ها نشانه‌ای در مسیر نفس‌ها و کلمات حضور رفتار در ابعاد لب‌های‌مان این کتاب با قیمت یازده هزارتومان روانه بازار کتاب شده است.

به گزارش هنرآنلاین؛ مجموعه شعرهای "نشان‌های بی جهت"، "صداهای ریخته"، "سطرهای هنوز"، "دهانم با هیچ صلیبی به سکوت نمی‌رسد" ، "در استوای بی تقویم کلمات" ، "از سطرها و نشانه‌ها" ، "از سکوی بی صدایی" (گزینه اشعار) و "تقاطع گمان‌های بی دهان" از دیگر مجموعه شعرهای این شاعر هستند که 5 عنوان آخری در لندن و توسط H&S Media به چاپ رسیده‌اند.

انتهای پیام/