سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: "هتل آیریس" رمان خواندنی یوکو اوگاوا توسط انتشارات نگاه به چاپ رسید.

"هتل آیریس" اثر یوکا اوگاوا، ماجرای عشقی غیر متعارف دختری جوان به مرد مسنی است که رابطه‌ای پر از رمز و راز و شگفت و غیرعادی دارند. اوگاوا با تصویری استادانه از پیچ و خم و فراز و فرود رابطه‌ی این دو، خواننده را گرفتار چالش می کند، "هتل آیریس" را می‌توان به نوعی یک "لولیتا" مدرن نیز به حساب آورد، اثر زیبا و بسیار خواندنی که درقطع رقعی به ترجمان آسیه و پروانه عزیزی در 168 صفحه و بهای 9200 تومان به چاپ رسیده است.

خوانندگان ایرانی پیش از این یوکو اوگاوای ژاپنی را با رمان "خدمتکار"، "پروفسور" و مجموعه داستان "انتقام" می‌شناختند. مجموعه داستان "انتقام" را کیهان بهمنی‌ ترجمه و "نشر آموت" منتشرکرده بود.

"استاد و خدمتکار" نیز چندی پیش توسط همین نشر -انتشارات نگاه- در قطعی رقعی و در 205 صفحه به ترجمان آسیه و پروانه عزیزی منتشر شده بود.

انتهای پیام/