سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین : کنزابورو اوئه را به عنوان نویسنده نسلی جدید از داستان نویسان ژاپن می‌شناسند که علاوه بر تجربه فروپاشی امپراتوری بزرگ ژاپن، شاهد فروپاشی تمام مقام‌های فردی یک قوم و ملت نیز بوده است. از همین رو معمولا آنچه او می‌نویسد بسیار تلخ و ناخوشایندند. ناخوشایندی نثر او نابه سامانی است که او و هم نسلان او وارثش بودند. نسل او به هیچ چیز دیگر نمی‌تواند اعتماد کند. آنها با جهان مدرن بیگانه هستند و از سنت خود جدا افتاده و طرد شده‌اند. زبان او زبان صریح و عریانی است. داستان "در برابر مردگان" او هم از این قاعده مستثنا نیست.

او در این کتاب بخشی از دغدغه‌های بنیادین خود و انسان را از دهان دانشجویی که در رشته زبان فرانسه تدریس می کند، نقل و روایت می‌کند. این دانشجو برای پیدا کردن یک کار پاره وقت به یک آگهی در روزنامه برخورد می‌کند. وظیفه او در این شغل انتقال اجساد از مکانی به یک استخر پر شده از محلول فرمالین است. در این نقل و انتقال اجساد است که روایت شگفت انگیز اوئه شروع می‌شود. این اجساد از افراد و طبقات مختلف جامعه تشکیل شده‌اند. از جمله سربازی که هنگام فرار با شلیک فرمانده‌اش کشته می‌‌شود. راوی داستان با این مردگان شروع به گفت و گو می کند. از جمله با همین سرباز. در این میان هرآنچه نقل می‌شود خالی از بارهای فلسفی و چیستی این گونه پرسش‌های فلسفی نیست. با این تفاوت که داستان بورو اوئه معطوف به یک محتوای فلسفی و خارجی از داستان نیست. به این تعبیر که این فحواهای ضمنی و فلسفی جزوی از عناصر درونی داستان او به حساب می‌آیند.

ارتباط این دانشجو با مردگان رفته رفته عمیق‌تر می‌شود و مکالمه آن‌ها نزدیک‌تر و بیشتر. در نهایت به این مسئول پاره وقت دستور داده می‌شود که جای نگهداری مردگان دیگر باید آنها را بسوزاند.

این یکی از مولفه‌های اصلی داستان‌های کنزابورو اوئه است. او هرآنچه را که می‌سازد در نهایت ویران می‌کند. حال گاهی بر این ویرانه بنایی جدید برپا می‌کند، گاه هم ویرانی را هدف نهایی آثارش قرار می‌دهد و از نوشتن دست می‌کشد.

تصویرسازی‌های قوی این نویسنده از جهان و عناصر آن، نکته بارز آثار اوئه است؛ جهانی که در آن زندگی و افسانه با هم درمی‌آمیزند و تصویری نگران‌کننده از شرایط اسفبار زندگی انسان‌ها در عصر حاضر ارائه می‌دهند. او خود گفته :"من درباره بشریت و بحران های او می‌نویسم."

در برابر مردگان به خوبی نشان می‌دهد که شاهکارهای ادبی الزاما نثری سنگین ندارند و نویسنده می‌تواند از موضوعی ساده، داستانی قابل‌توجه همراه با تخیلی بی نظیر خلق کند.

زمانی که امپراتور ژاپن، کشورش را به واسطه رادیو تسلیم بی قید و شرط جنگ اعلام می کند، اوئه ده ساله است. این واقعه تمام زندگی او را تحت شعاع قرار می‌دهد؛ به صورتی که رگه‌های این فروپاشی در اغلب آثار او قابل مشاهده است.

کتاب در برابر مردگان کنزابورو اوئه ترجمه غلامرضا آذر هوشنگ در سال 1381 توسط نشر هران روانه بازار کتاب می‌شود که بعد از مدتی نایاب شده و تا امروز دیگر تجدید چاپ نشده است.

انتهای پیام/

آرش رضایی