سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: داوود آجرلو نویسنده‌ی چارگوش بعد از سال‌ها تجربه‌ی نویسندگی داستان و شعر برای اولین بار کتابی از نوشته‌های خود منتشر می‌کند، مجموعه‌ای که نویسنده‌اش باور دارد بازتاب تمام تجربه‌های او تا امروز است.

کتاب "چارگوش" داستانی دارد که گوش‌های یک و دو و سه و چار می‌گویند و داستان‌هایی که در گوش‌های مختلف می‌خوانیم. در گوش یک، 9 داستان می‌خوانیم که هم در زبان و هم در روایت به عینیتِ ادبیات داستانی پای‌بندند. در گوش دو اما، 13 داستان می‌خوانیم که در آن‌ها زبان هنوز در ادبیت است ولی روایت به سطحی از انتزاع فروکاست شده است. در گوش سه، تعداد داستان‌هایی که می‌خوانیم 3 تاست. 3 داستان که هم در روایت و هم در زبان عاری از ادبیت‌اند. در گوش چار، داستانی نمی‌خوانیم. گوش چار سفید است. آجرلو درباره "چهارگوش" می گوید: چارگوش تعدادی شبه داستان است که سرگرم هم می‌کند، چارگوش را سه‌بار بیشتر نمی‌شود خواند، بار دوم که می‌خوانی شباهتی به چارگوش اول ندارد، و بار سوم دومی نیست، و بارِ چارمی در کار نیست. وی در باره این کتاب می افزاید: چارگوش داستانِ فرایندِ انتزاع در داستان است. زبان و زمان زاینده‌ی بسیار چیزها و گویی بستر پدیداریِ امر هنری نیز هستند. ادبیات یعنی شعر و داستان و غیره هم به‌عنوان قسمی از هنر زاییده‌های زبان و زمان‌اند. و زبان و زمان اموری انتزاعی‌اند. چارگوش گمان می‌کند به تلافیِ تاریخ ادبیات که از انتزاعِ محض به عینیت واقع میل کرده، تلاشی است معکوس برای رسیدن به انتزاع، چارگوش، چارگوش نیست.

در متن پشت جلد کتاب "چارگوش" آمده است: "فکر کن اُفقی گیر کنی وسطِ یک راه باریک و گوشتی که هی گشاد و تنگ هم می‌شود. دریچه‌ای آن‌بالاست. باز و بسته می‌شود گاه‌به‌گاه‌ و باز شدنا روشن می‌کند همه‌جا را. چیزی نمی‌فهمی از صدای بیرون. اهمیتی هم ندارد. مهم این است که آن‌بیرون، صدا هست. پس بیرون هست: کاش می‌رسیدم به دریچه و می‌پریدم بیرون.

فکر کن سال‌هاست دریچه‌ی بیرون که باز می‌شود، گوشت‌و‌خون‌هایی دور‌و‌برت هست که می‌بینی و می‌ترسی. تارهایی که می‌لرزند و تو هم می‌لرزی: ترس‌و‌لرز دارم، با هم. "

گفتنی است چارگوش در 88 صفحه و در تیراژ 1100 نسخه توسط نشر افراز به چاپ رسیده و برای اولین بار در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رونمایی می‌شود، علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه کتاب به غرفه این انتشارات در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مراجعه کنند.

انتهای پیام/