سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این کتاب شامل 12 روایت با عنوان "روایت در"، "روایت مار"، "روایت درخت واژگون"، "روایت صدا"، "روایت سنگ سیاه"، "روایت در و گوهر"، "روایت ابلیس"، "روایت زمان"، "روایت فرشتوک"، "روایت معجزه"، "روایت پیراهن" و "روایت دوم،روایت حوا" می‌شود که در قالب شصت‌ و‌ یکمین جلد از مجموعه "داستان امروز ایران" منتشر شده است.

بیات در پشت جلد این کتاب نوشته است:

"چون گندم از خوشه باز کردم جای خوشه سرخ شد و سه قطره آب خون‌آلود بارید بر بهشت. جلوی پایم زیر درخت سرو بود، یا سدر بود، یا درخت هشیاری بود که صدا آمد: "ای حوا تو به‌کراهت آبستن شوی و به‌هنگام وضع در خطر مرگ خواهی شد. تو را و دختران تو را تا روز قیامت خون‌آلود کنم تا داد درخت را از تو و فرزندانت خواسته باشم."

مگر چند عنصر متناقص می‌تواند درون یک انبان جمع شود. جمع اضداد تا کجا؟ تا کی و چگونه می‌تواند باشد؟ با من که همیشه بوده گوش کنید:

"ای حوا تو جهد کن." "ای ابلیس تو تلبیس کن." "ای آدم تو صبر کن." "ای صبر گرد آدم نگرد." من بر بالین آدم ایستادم. چشمش را باز کرد و گفت: "تو کیستی؟" گفتم: "من جفت توام و مرا خداوندگارت آفرید تا دل تو به من بیارامد." "

انتشارات افراز از این نویسنده کتاب "من نوعروس‌ام زیر درخت سرو" را نیز به‌چاپ رسانده است.

رمان "میوه ممنوع، روایت دوم" در قالب 1100 نسخه به چاپ رسیده و با قیمت 8500 تومان به بازار آمده است.

انتهای پیام/