سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: "مارکسیسم و نقد ادبی" عنوان کتاب تئوریکی است از تری ایگلتون منتقد نامدار و کلاسیک غرب که توسط اکبر معصوم بیگی در انتشارات بوتیمار چاپ شده است.

یادداشت مترجم، دیبچه بر چاپ مارکسیسم و نقد ادبی، پیش گفتار، فصل اول با عنوان ادبیات و تاریخ، فصل دوم با عنوان شکل و محتوا، فصل سوم با عنوان نویسنده و تعهد و فصل چهارم با عنوان پدید آورنده همچون تولید کننده قسمت‌های مختلف این کتاب نظریه را تشکیل می‌دهد.

تری ایگلتون به تاریخ 2002 و در دیباچه بر چاپ مارکسیسم و نقد ادبی در مجموعه کلاسیک راتلج می‌نویسد:"این کتاب نخستین بار در 1976، درست هنگامی که تاریخ غرب در حال چرخش مسیر بود، منتشر شد. گرچه در آن هنگام نمی‌توانستم از این موضوع خبر داشته باشم، عصری از رادیکالیسم سیاسی در آستانه غرقه شدن در عصری از ارتجاع سیاسی قرار داشت.مارکسیسم و نقد ادبی از شور و غلیان اندیشه‌های انقلابی سر برآورد که از اواخر دهه 1960 تا میانه دهه 1970 به درازا کشید..."

این کتاب در 115 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 9700 تومان منتشر شده است.

انتهای پیام/