سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: چهار کتاب "حاشیه‌ی باغ متروک" اثر محبوبه میر قدیری، "کاشف رؤیا" نوشته‌ جمشید ملک‌پور، "میوه‌ی ممنوع، روایت دوم" اثر میترا بیات و "عادت‌های صبحگاهی" نوشته‌ آسیه نظام‌شهیدی چهار کتابی هستند که برای نخستین بار در این مجموعه منتشر خواهند شد.

انتشارات افراز رمان "عادت‌های صبحگاهی" را در شصتمین جلد و رمان "میوه‌ی ممنوع، روایت دوم" را در شصت‌و‌یکمین جلد این مجموعه منتشر کرده است. همچنین در این مجموعه "حاشیه‌ باغ متروک"شصت‌و‌دومین اثر و "کاشف رؤیا" شصت‌وسومین داستان به‌چاپ‌رسیده در قالب این مجموعه محسوب می‌شوند.

همچنین دو کتاب "امروز شنبه" نوشته‌ی یوسف انصاری و "دومینانت یا مامان اون خانمه که داره می‌دوئه می‌بینی" اثر فرید قدمی برای دومین بار تجدیدچاپ خواهند شد.

"امروز شنبه"که سی‌امین اثر به چاپ رسیده در مجموعه "داستان امروز ایران" انتشارات افراز بوده است، در سال جاری نامزد نهایی جایزه مهرگان ادب به عنوان بهترین رمان سال‌های 1390و 1391 شده است.

همچنین "دومینانت یا مامان اون خانمه که داره می‌دوئه می‌بینی" که چهل‌و‌هشتمین اثر مجموعه " داستان امروز ایران" به شمار می‌رود نامزد نهایی جایزه واو و به عنوان متفاوت‌ترین رمان سال 1391 و نامزد نهایی جایزه مهرگان ادب به عنوان بهترین رمان سال‌های 1390و 1391 به شمار می‌رود.

انتهای پیام/