سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این مجموعه که توسط "الهام صالح" سروده شده، 94 شعر کوتاه را با مضمون عشق به خدا دربرمی‌گیرد. صالح در این کتاب سعی کرده تا به زبانی خودمانی، عشق به خدا را در قالب کلمات بگنجاند به همین دلیل هم شعرها کوتاه و ساده‌اند:"من هر بار فراموش می کنم/ و تو/ هر بار می گویی:"یادم تو را فراموش!" او در اشعار خود مضامینی مانند جست و جوی خالق، مهربانی و بخشایش ذات خداوندی را مطرح می کند:"بیهوده دنبال نشانه ام./ دنیا، نشانه توست..."

"عاشقانه ها" توسط انتشارات لمپا و در 104 صفحه، قطع خشتی کوچک منتشر شده است.

صالح پیش از این هم کتاب "مجنون نام کوچک یک زن بود" را توسط انتشارات کتابیار منتشر کرد. این مجموعه هم دربرگیرنده 91 شعر کوتاه عاشقانه است که در سال 1391 به بازار نشر راه یافت.

انتهای پیام/