سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کینکاس بوربا" اثر ماشادو د آسیس و به ترجمه عبدالله کوثری در نشر نی منتشر شد.

کینکاس بوربا مجموعه‌ای اجتماعی، سیاسی و فلسفی است. تمثیلی است از مدرنیزاسیون شتابزده و ظاهری برزیل در اواخر قرن نوزدهم. این رمان در ظاهر نمونه‌ای از رمان‌های آن دوران است با مضامینی چون عشق، خانواده، پیمان‌شکنی، روابط اجتماعی و سیاست. اما در پس این سیمای آشنا رمانی است که خود نقد رمان است، نقد ناتورالیسم تقلیدگر و رومانتیسم احساساتی رایج در آن دوران است...

این رمان برای کسانی نوشته شده که "رسم و راه خواندن را می‌دانند" کسانی که به دنبال چیزهای "واقع‌نما" نیستند، بلکه خواهان محبت و حیرت ذهن، آزادی تخیل، غافلگیری و خنده‌ای هستند که از انگیزش‌های ناخودآگاه مایه می‌گیرد.

این کتاب در نوبت چاپ نخست با قیمت 2800 منتشر شده است.

"درباره نقد" اما گذری ست بر فلسفه نقد، نوشته نوئل کارول و ترجمه صالح طباطبایی.

واژه‌ "نقد"، در اصل، به‌معنای محک‌زدن به قصد ارزیابی است که این مفهوم ضمنی را می‌رساند که دغدغه‌ی اصلی منتقد باید ارزیابی اثر باشد. اما چندی است که چنین برداشتی از نقد در میان نظریه‌پردازان نقد و منتقدان غربی چندان طرفداری ندارد. نوئل کارول، استاد برجستهٔ فلسفه‌ی تحلیلی، در کتاب درباره‌ی نقد بر آن است که با مرور دوباره‌ی نقد یا "فرانقد" ارزیابی را به جایگاه پیشینش در نقد بازگرداند. کتاب با بیانی روشن و با استناد به مثال‌های فراوانی از ادبیات و هنر این هدف را پی می‌جوید.

این کتاب با قیمت 12000 تومان روانه بازار کتاب شده است.

و در آخر "مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران" عنوان کتابی است از عباس عبدی در حوزه جامعه شناسی.

نهاد خانواده رکن اساسی در شکل‌گیری جوامع بشری است ولی این نهاد نیز واقعیتی تاریخی دارد و در طول زمان و عرض مکان به شکل‌های گوناگونی دیده شده، و تغییرات و تحولات آن نیز مورد توجه جامعه‌شناسان بوده است. در ایران نیز خانواده اهمیت ویژه‌ای داشته و دارد، ولی تغییراتی که در چند دههٔ اخیر رخ داده، الزام کرده که وضعیت و کارکرد این نهاد مورد بازبینی قرار گیرد. کتاب حاضر نه‌تنها به عناصر مهم تغییرات در نهاد خانواده اشاره می‌کند، بلکه کوشیده تا وجوه متحول خانواده را که نیازمند مطالعه و پژوهش است معرفی کند.

این کتاب با قیمت 8600 تومان روانه بازار کتاب شده است.

انتهای پیام/