سرویس عکس هنرآنلاین: باز این چه شورش است که در خلق عالم است / باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است... مصداق بارز همین بک بیت سروده جاودان مشفق کاشانی را می‌شود این روزها با گام برداشتن در بازار سیاه‌دوزان و سیاه‌بندان مشاهده کرد. اینجا که راه می‌روی پرده‌های منقوش به نام ابی عبداالله و تصاویر حضرت ابوالفضل مهربانانه تو را لمس می‌کنند. پنداری در عرش گام بر می‌داری. لختی ایستادن و گذشتن از میان این همه سیاهه های غمگین اما سربلند پنداری به هزار مویه و بر سر زدن گاه می‌ارزد. جنب و جوش و شورش این روزهای بازار سیاه دوزان دیدنی است.فرصتی که در طول سال دست نیافتنی است.

انتهای پیام/