سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: این کتاب هزار صفحه‌ای حاصل یک دهه پژوهش، گردآوری و تدوین مجید لشکری است که از طریق رویارویی گفته‌ها، نوشته‌ها و عکس‌های گردآوری شده و همچنین مطالب تاریخی به‌جا مانده، به تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان می‌پردازد.

جلد اول شامل رویدادنگاری زندگی و فعالیت های هنری- فرهنگی اوست و همچنین از طریق گفت‌وگوی مولف با آربی اُوانسیان، بازیگران و همکارانش و نوشته‌های آن‌ها و گفته‌های صاحبنظران، کارهای تئاتری و سینمایی این هنرمند بررسی شده است.

در جلد دوم نمونه‌هایی از نوشته‌ها و گفت‌وگوهای آربی اُوانسیان و همچنین نمونه‌هایی از نقدها و نظرهای مندرج در مطبوعات درباره‌ی کارهای وی گردآوری و تدوین شده است.

این جلد با پی گفتاری از آربی اُوانسیان و فهرست کاملی از مطالب چاپ شده به زبان فارسی و فهرست‌هایی دیگری در ارتباط با کار این هنرمند پایان می‌یابد.

انتهای پیام/