سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: بر اساس فهرست این کتاب، "هذیان‌ها" دارای 8 سرفصل با عنوان سربرهنه، هورن (شیپوری) شب‌ها سر می‌رسید، پرنده‌ای در دوردست، پیش از آن‌که شروع شود، دست از آن شستم، فضای بسته، زمین پیر، ساکن، باز دوباره برای به پایان رسیدن است.

کتاب"هذیان‌ها"با ترجمه نشمیل مشتاق برگردانی از متن انگلیسی این اثر است که خود نویسنده آن را از زبان فرانسه به انگلیسی ترجمه کرده است.

هر یک از هشت بخش کتاب شاید پاره‌های باشند از یک کابوس بزرگ که مجموعه کلی را شکل می‌دهند. در این اثر نویسنده از روی عمد و به دلیلی که بر دوستدارانش پوشیده نیست، ساختاری نحوی نوشته‌ها را درهم‌ریخته و یا خلق اثری غیرمنسجم، به شیوه‌ای نوین از داستان‌نویسی دست یافته است.

گفتار جامع نیکولتا پیردو تحت عنوان "مکمل‌های آثار متعالی" پیرامون اثر حاضر و تحلیل موشکافانه‌اش که در انتهای این کتاب آمده است، خواننده را قادر می‌سازد دیدی بازتر به ویرانه‌هایی داشته باشد که نویسنده سعی در آفرینش آن داشته است.

کتاب"هذیان‌ها"در قالب 64 صفحه و با 1100 نسخه با قیمت 5500 تومان به چاپ رسیده است.

انتهای پیام/