سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: "من را به حال خودت بگذار" مجموعه شعری ست از علیرضا ماکویی که نشر نیماژ آن را در سال 1392منتشر شده است.

دو شعر با عناوین "خانواده دکتر ارنست" و "یکی بود یکی نبود" را از این مجموعه می‌خوانیم:

این خانه چقدر خیابان است از دستش که بدهی دلت برای سقفی که نداشته‌ای تنگ نمی‌شود مگر اینکه یادی پینوکیویی سندبادی

گل سر فلونه هم قشنگ بود من اما مقنعه خواهرم را به یاد می‌آورم

واقعیت این است که دکتر ارنست برای آدم خانواده نمی‌شود

و شعر "یکی بود یکی نبود" : در ابتدای خودت خوابت برده در انتها به کسی نمی‌رسی

این شعرها قصه‌های وقت خواب‌اند تو بیدار نمی‌مانی آن‌ها تمام نمی‌شوند

این کتاب در تیراژ 1100 نسخه و با قیمت 6000 تومان منتشر شده است.

انتهای پیام/