به گزارش سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین ؛ در این اثر که حاصل برررسی های فراوان شعر صلح شاعران در جشنواره صلح است؛ حدود 4000هزار اثر مورد بررسی قرار گرفت. جشنواره شعر صلح یکی از جشنواره های مستقل در ایران است که سال1386 با حضور بسیاری از شاعران از جهان در خانه هنرمندان ایران به انجام رسید.

این جشنواره که به همت ری را عباسی(شاعر و نویسنده) برگزار شد، یکی از معدود جشنواره هایی است که با استقبال بی نظیری از سراسر جهان مواجه شد، شاعران با حضور و بی حضور خود با شعارشان مزین بخش این جشنواره شدند. این کتاب مجموعه‌ای از شعر شاعران جهان درباره صلح است و شاعران بسیاری از کشورهای آلمان، انگلیس، ایتالیا، افغانستان، تاجیکستان، فرانسه، سوریه، هندوستان و ... در این مجموعه شرکت داشته اند و توسط مترجمان برجسته‌ نیز به زبان فارسی ترجمه شده است. تعدادی از شعرهای فارسی به انگلیسی ترجمه شده است.

این مجموعه که به صورت دو زبانه منتشر شده است که در این امر مترجمانی صاحب نام چون:دکتر عبدالحسین فرزاد دکتر، علی غضنفری، علی رضا آبیز، دکتر سعید سعیدپور و...یاری رسانده اند.ابتدا شرح حالی از اثر و مولف آمده است؛ سپس نگاهی به شعر صلح و معرفی همکاران جشنواره بین المللی صلح و پیشگفتار مولف پیوست شده است و در ادامه پیام دکتر عبدالحسین فرزاد وپیتر تابیت جونز،یادداشتی از علی عبداللهی و پیامی از تاجیکستان و در پایان شعر شاعران جهان به ترتیب الفبا آمده است.

انتهای پیام/