این روزها هنرآنلاین ، خبرگزارى پر رفت و آمدى ست ؛ هنرمندان از گرایش هاى هنرى مختلف میهمانان ما هستند که تقریبا همه شان گفت و شنودهاى جذابى از آب در آمده اند ؛ ناگفته هاى بانو هایده حائرى و آقایان ایرج راد و محمد شیرى ... که به تازگى تقدیم تان شد و سورپرایزهایى هم در راه است ...

در میان این آمد و شدهاى هنرمندان در هنرآنلاین گاهى همزمانى هایى نیز اتفاق مى افتد که سوژه اى هیجان برانگیز براى عکاسانى مثل رضا جلالى مى شود که به تازگى به جمع مان پیوسته است ؛ دیدار رضا کیانیان و جعفر والى دو بازیگر صاحب سبک که در یک روز در خبرگزارى هنر ایران به هم رسیده اند از این جمله است ؛ دیدارى که هم آنها را ذوق زده کرد هم ما را ! البته گفتگوى این دو عزیز هنرمند جداگانه انجام شده است که در روزهاى آتى پیش روى شما قرار مى گیرد .

از دیگر نشست هاى جذاب که حرف هاى خواندنى براى شما دارد مصاحبه دو ساعت و نیمى دیروزمان با امید تهرانى و مریم مجد ، مدیران گالرى اثر است که آن هم به زودى تقدیم تان خواهد شد ، نام هاى مهم دیگرى نیز در راهند تا به سلایق مختلف شما عزیزان پاسخ دهیم ؛ امید که مقبول افتد.