به گزارش خبرگزاری هنر ایران، جعفر توزندهجانی نویسنده کودک و نوجوان با بیان اینکه ژانر رمان کودک نمونههای زیادی در کشور ما ندارد، افزود: در چند سال اخیر بیشتر تب و تاب رمان نوجوان زیاد بود و به رمان کودک توجهی نمیشد. اما در خارج از کشور نمونه های خیلی زیای از رمان کودک نوشته شده و به انتشار رسیده است. این داستان نویس درباره ویژگی های رمان کودک گفت: هر چه گروه سنی مخاطب پایینتر باشد نوشتن برای آن مخاطب سختتر است؛ بنابراین نوشتن داستان برای نوجوانان از نوشتن برای گروه سنی بزرگسال سختتر و همینطور داستاننویسی برای کودکان از نوشتن برای نوجوانان هم سختتر است. توزندهجانی ادامه داد: در سال های اخیر به نوعی حد و مرزهای میان رمان نوجوان با بزرگسال کمتر شده به طوری که بسیاری از نوجوانان ما رمان های بزرگسالان را میخوانند و مشکلی هم برای فهم آنها ندارند. اما رمان کودک باید ویژگی های کودکانه خود را حفظ کند. وی در پاسخ به این پرسش که نویسندگان ما تا چه حد می توانند در نگارش رمان کودک موفق باشند، گفت: تجربه نویسندگان کودک و نوجوان ما تجربه بسیار خوبی است و من فکر میکنم مشکلی برای خلق رمان در حوزه ادبیات کودک نداشته باشیم. پیشتر هم در این زمینه کارهایی شده، مثلا کتاب «هلی فسقلی در سرزمین غولها» نوشته شکوه قاسمنیا در ژانر رمان کوک بوده است. این تجربیات کمک میکند تا داستاننویسان ما بتوانند رمان های خوبی برای کودکان خلق کنند. توزندهجانی که در حال حاضر مشغول نگارش یک رمان کودک به سفارش دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری است، گفت: فکر می کنم نویسندگان ما مشکلی در نگارش داستان و پرداخت داستانی یک رمان کودک نداشته باشند بلکه بیشترین مشکل در خلق رمانی است که در عین اینکه به جهان کودکان نزدیک شده باشد بتواند آنها را جذب کند. پایان پیام/