به گزارش خبرگزاری هنر ایران، مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری دوره های داستان نویسی مکاتبه ای را ازسال 70 به همت گروهی از نویسندگان، در حوزه هنری راه اندازی کرده است و این دوره آموزشی تا سال 90 نیز با حضور کارشناس ادبیات داستانی، فاطمه فروغی ادامه داشته است. داستان نویسی مکاتبه ای با یک سال وقفه، مجددا با حضور علیرضا قزوه، مدیریت جدید مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری راه اندازی شده است. دوره جدید داستان نویسی مکاتبه ای همچنان زیر نظر فاطمه فروغی داستان نویس و کارشناس پیک قصه نویسی ادامه خواهد یافت. طول این دوره ی آموزشی،شش ماه است و هزینه ارسال کتاب برای ثبت نام کنندگان 300 هزار ریال خواهد بود. کتاب "پیک قصه نویسی" نوشته مهدی حجوانی در 450 صفحه تالیف و عناصر داستان نویسی به زبان ساده در آن بیان شده است. همچنین به پیوست این کتاب، سئوال هایی به عنوان آزمون برای هنرجویان ارسال می شود. مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری، در پایان هر سال از هنرجویان برتر پیک داستان نویسی (داستان نویسی مکاتبه ای) تقدیر به عمل خواهد آورد و آثار منتخب این قصه نویسان را در قالب مجموعه ای، به چاپ خواهد رساند. مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری برای قبول شدگان در پیک قصه نویسی، گواهی نامه اتمام دوره صادرخواهد کرد. علاقه مندان بالای 15 سال می توانند، برای ثبت نام، روزهای زوج به مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری؛ واقع در خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ، طبقه سوم، مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری - دفتر پیک قصه نویسی مراجعه و یا با شماره تلفن های 2-84172301 تماس بگیرند. پایان پیام