به گزارش خبرگزاری هنر ایران، سومین نشست تخصصی انجمن شعر آیینی حوزه هنری با حضور شاعران شعر آیینی عصر روز سه شنبه 4 تیرماه در سالن سلمان هراتی برگزار شد. سومین نشست شعر آیینی با حضور شاعرانی چون علی انسانی، یوسفعلی میرشکاک، فاضل نظری، محمد جواد محقق، خسرو آقایاری، حبیبی کسبی، علی داوودی و علاقمندان شعر آیینی برگزار شد. در ابتدای این نشست میرشکاک ابیاتی از "شاهد نامه" الهامی کرمانشاهی که مقتل منظومی است که به حرکت امام حسین (ع) از مدینه تا قیام مختار می پردازد، خواند و گفت: شعر آیینی آنجا قوت پیدا می کند که شاعر معانی را از احادیث کسب کرده و به شعر تبدیل کند. میرشکاک با خواندن بیتی از ابیات شاهدنامه الهامی که اشاره به حضور گهواره امام حسین (ع) در آسمان داشت، افزود: این نکته نشان دهنده این مطلب است که امام حسین (ع) نه تنها بر زمینیان که حتی بر اهل آسمان نیز حجت است. وی با بیان اینکه بسیاری از کلمات برگردان به معادل فارسی ندارند، گفت: زبان فارسی زبانی اجمالی است و تفصیلی نیست و به این دلیل تاکنون قلم فرهنگ کشور به دست شعرا بوده است. افق و ساحت ما بدین گونه است و مدرنیته هم تا به حال نتوانسته این مسئله را متحول کند.