به گزارش خبرگزاری هنر ایران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به منظور پاسداشت و ارتقای دستاوردهای شعر انقلاب و همچنین کشف استعدادهای برتر، سومین جشنوارۀ سراسری شعر انقلاب را در دو قالب "شعر نو" و "کهن" و بخش "پژوهش" برگزار می کند. بر اساس این گزارش، بخش های مختلف سومین جشنواره سراسری شعر انقلاب "مجموعه شعر"، "تک اثر" و "پژوهش" (بررسی شعر انقلاب اسلامی) هستند که شرکت در هر بخش دارای شرایطی است و علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند با مراجعه به وب سایت مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری به نشانی www.artfest.ir از مقررات شرکت در بخش های مختلف و شرایط عمومی وضع شده برای شرکت کنندگان مطلع شوند. در این فراخوان همچنین جوایز بخش های مختلف این جشنواره به تفکیک اعلام شده که به شرح زیر است: در بخش مجموعه شعر به نفرات اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 30میلیون ریال، نفرات دوم: لوح تقدیر و 25 میلیون ریال و نفرات سوم: لوح تقدیر و 20 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت و در بخش تک اثر نیز تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 7 میلیون ریال، لوح تقدیر و 6 میلیون ریال و لوح تقدیر و 5 میلیون ریال جوایزی است که به ترتیب برای نفرات اول تا سوم در نظر گرفته شده است.

در بخش پژوهش(کتاب یا پایان نامه) نیز برای نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال نفر دوم: لوح تقدیر و 25 میلیون ریال و نفر سوم: لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جوایزی است که در فراخوان این جشنواره ذکر شده است، همچنین در بخش پژوهش(مقاله) تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 10 میلیون ریال لوح تقدیر و 8 میلیون ریال و لوح تقدیر و 6 میلیون ریال به ترتیب برای نفرات اول تا سوم در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است آثار منتخب توسط انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری) در یک مجموعه به چاپ خواهد رسید. گفتنی است آخرین مهلت ارسال آثار ر سومین جشنواره سراسری شعر انقلاب، تاریخ "30" شهریور ماه سال جاری (92) تعیین شده و نفرات برگزیده هر بخش، همزمان با برگزاری این جشنواره در آبان ماه، معرفی شده و جوایز خود را دریافت خواهند کرد. پایان پیام/