به گزارش هنرآنلاین، معاون میراث فرهنگی کشور در هفتمین اجلاس سراسری ثبت گفت: اگر تار به نام آذربایجان ثبت شده درواقع ایجاد قرابت بین المللی شکل گرفته، وقتی کشوری میراثی را در قلمرو اش قرار می دهد باید پذیرفت و بها داد چراکه نه تنها رقابتی نیست که تعاملی سازنده برای ایجاد قرابت های فرهنگی است. «مسعود علویان صدر» معاون میراث فرهنگی کشور درخصوص اینکه میراث معنوی و تنوع فرهنگی ایران تهدید نیست که فرصت است گفت: میراث معنوی و تنوع فرهنگی ایران فرصت است، بستری است که می تواند انسجام اجتماعی را به ارمغان بیاورد. به گونه ای که همه تنوع ها در قالب وحدتی منسجم هدایت می شود. وی افزود: آثار فرهنگی و تاریخی در قالب میراث معنوی بسیار فراگیر و جامع هستند بنابراین رقابتی در این آثار وجود ندارد، تنها تبیین مفاهیم ارزشی برای تبدیل به یک پازل جهانی است. زبان مشترک فرهنگی و گفتگویی ناقد برای مدیریت جهان. چراکه مدیریت جهان با زور و قدرت و سلطه نیست بلکه مدیریت بر دل هاست. علویان صدر با بیان اینکه مفاهیم معنوی در کالبد آثار ظهور و بروز پیدا می کند ادامه داد: میراث فرهنگی، ادامه دارد. میراث صرفا کالبد نیست باید مراقب ترک برداشتن فرهنگ و اندیشه های فرهنگی باشیم و لازم است مفاهیم ارزشی در کالبد جاری وساری شود. این مسئول معتقد است، ثبت یادآور مفاهیم ارزشی و آغاز گام های بزرگ و مدیریت آن بر شیوه مردم محوری است. این اندیشه ها فرازمینی و فرامکانی است. وقتی از تار ایرانی صحبت می شود با اینکه لغتی فارسی است اما توانسته گستره بزرگ جغرافیایی را به خود اختصاص و شکل های مختلف فرهنگی را در خود جای دهد. این منشا را باید با عشق پذیرفت. وی در ادامه تاکید کرد: ما باید میلیاردها پول بدهیم تا آثار و مفاخر ما را معرفی کنند. وقتی کشوری می خواهد یک اثر را در قلمرو خود قرار دهد باید بهاد چراکه تعامل سازنده برای ایجاد قرابت های فرهنگی شکل گرفته است.

علویان صدر افزود: آنچه که ما اعتقاد داریم ظرفیت شناسی حوزه فرهنگی است، به این ظرفیت باید بها داد و ثبت گام اساسی این ظرفیت ناملموس به شمار می رود. انتهای پیام/