به گزارش هنرآنلاین در ادامه برنامه های تجلیل ازبزرگان فرهنگ و اندیشه کشور توسط موسسه خانه کتاب، ‌این بار دکتر علی شریعتمداری در سرای اهل قلم مورد تکریم و تجلیل اهالی فرهنگ قرار می‌گیرد.

دکتر شریعتمداری خدمات آموزشی خود را از آموزش و پرورش آغاز کرد و طی سال‌های 1321 تا 1328 به عنوان آموزگار و از سال 1330 تا 1335 به‌عنوان دبیر به تدریس پرداخت. وی از سال 1339 به عنوان دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شیراز و از سال1343 به عنوان استاد علوم تربیتی دانشگاه اصفهان به تدریس مشغول شد و طی سال‌های 1344 تا 1346 به عنوان استاد مدعو در دانشگاه‌های ایندیا و تنسی نیز به تدریس مشغول بود.

دکتر شریعتمداری از سال 1358 تاکنون استاد تعلیم و تربیت در دانشگاه تربیت معلم تهران است. وی مدال درجه یک علمی و نشان درجه یک تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرده و مدیر مسئول چهار مجله علمی نیز بوده است. همچنبن وی از سال 1369 تا مهرماه 1377 با حکم رییس جمهور به سمت رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به خدمت خود ادامه داد. دکتر شریعتمداری مولف 24 جلد کتاب، مترجم 6 عنوان کتاب، مولف 70 عنوان مقاله علمی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و مترجم 18 مقاله و مجله علمی نیزاست.

این در حالی است که در فصل تابستان نیز عبدالحسین حائری از اساتید حوزه نسخ خطی در مراسمی توسط موسسه خانه کتاب، تجلیل شده بود.