به گزارش هنرآنلاین، "هم چین و هم چین"، "پوتکا و پوتکا" و "دلنگ و دلنگ" عناوین این مجموعه هستند که رضا مکتبی آن‌ها را تصویرگری کرده است.

هر کتاب شامل 10 قطعه شعر از ناصر کشاورز درباره اشیاء، حیوانات و موضوعات دنیای اطراف کودکان و تصاویری متناسب با شعر‌ها و مخاطبان مجموعه است. کشاورز در این اشعار، به دنیای خیال انگیز کودک توجه کرده و با نگاهی سرشار از تخیل، از دنیای اطراف کودکان گفته است.

هر جلد از مجموعه "اتل متل شعر" با قیمت ۳۲۰۰ تومان و شمارگان ۳۰۰۰ نسخه در نشر چکه منتشر شده است.

ناصر کشاورز، شاعر کودک، سال 1341 در تهران به دنیا آمده از او تاکنون 160 عنوان کتاب منتشر شده است.