به گزارش گروه فرهنگ و ادب هنرآنلاین؛ "به خاطر دنیای جدید"، عنوان هفتمین مجموعه شعر رویا زرین است که دربرگیرنده 6 شعرنسبتا بلند با عنوان‌هایی چون "به جای مقدمه"، "دارم از پارادایس زنگ می‌زنم"، "چیزی از نجات جهان"، "یکی پرنده شد یک درخت"، "به‌ خاطر دنیای جدید"، "زمزمه‌های ماهی سنگسر در ماهی‌تابه" و بخش "روزنوشت‌ها" است.

"دارم از پارادایس زنگ می‌زنم" شعربلندی متشکل ازچهار بند است. همچنین شعر"زمزمه‌های ماهی سنگسر در ماهی‌تابه" درهشت بند شکل گرفته و در بخش "روزنوشت‌ها" شعرهای کوتاهی به ترتیب تاریخ سرایش از11 تا 30 دسامبر ارایه شده ؛شعرهای این مجموعه و مجموعه "شیوه‌های دلپذیر آوریل" ازسال 1386 تا 1389 سروده شده‌اند.

شعرهای این مجموعه از نظر زبانی درادامه شعرهای رویا زرین شکل گرفته اند .شعرهای این مجموعه اگرچه هرکدام مستقل اما با هم درارتباط هستند.

رویا زرین متولد 1351 است. "زمین به اوراد عاشقانه محتاج است،"من از کناربرج بابل آمده‌ام"، "به نام پدر پسرومن که زیتونم"، "می‌خواهم بچه‌هایم را قورت بدهم"، "بلقیس در وضعیت تله زنگ)" منتشر نشده)، "شیوه‌های دلپذیر آوریل" آثار این شاعر به شمار می روند. رویا زرّین با کتاب "می‌خواهم بچه‌هایم را قورت بدهم" برنده نخستین دوره جایزه شعر زنان ایران شد.

مجموعه شعر"به خاطر دنیای جدید" با شمارگان سه هزار و پانصد نسخه در72 درصفحه قطع رقعی با قیمت سه هزارو 500 تومان ازسوی نشرهزارمنتشرو راهی بازارکتاب شده است.