به گزارش هنرآنلاین، کتاب‌"های زیبا بنویسیم" برای آموزش خط و نگارش بهتر کودکان دبستان توسط رضا تبریزی، مدرس خوشنویسی تدوین شده و بچه‌ها با استفاده از متن‌های اصلی استفاده شده در کتاب فارسی دبستان بهتر نوشتن را تمرین می کنند.

کتاب "زیبا بنویسیم" ویژه سال اول دبستان مهر امسال برای سیزدهمین بار تجدید چاپ شد و" زیبا بنوسیم" دوم دبستان نیز با ویرایش جدید براساس کتاب فارسی دبستان به چاپ بیست و یکم رسید.

"زیبا بنویسیم" ویژه سال‌های سوم و چهارم دبستان هم به ترتیب به چاپ بیستم و نوزدهم رسیده و کتاب ویژه سال پنجم هم مهر امسال برای چهاردهمین بار تجدید چاپ شده است.

مجموعه کتاب "زیبا بنویسیم" در مجموع در هشت جلد برای مقطع دبستان و راهنمایی تولید ومنتشر شده است. بخش کودک و نوجوان انتشارات قدیانی(کتاب های بنفشه) با هدف بهبود نگارش خط فارسی و آموزش خوشنویسی این کتاب‌ها را برای بچه‌ها منتشر می‌کند.

قیمت مجلدهای مختلف این مجموعه متفاوت است و بین ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومان قیمت دارد.