به گزارش هنرآنلاین؛ مجموعه شعر"مرگ قلابی ماهی ها" سومین مجموعه شعر بزرگسال مهدی مردانی به شمار می رود که شعرهای این مجموعه با مضمون آیینی و شعرهای آزاد سروده شده اند و درونمایه شعرهای این مجموعه عارفانه، اجتماعی، دفاع مقدس و مسائل روز است.

این کتاب از سه فصل تشکیل شده است و "عرض ادبی به آفتاب" دربرگیرنده شعرهای آیینی است، فصل دوم "مرگ قلابی ماهی ها" دربرگیرنده شعرهایی با مضامین عاشقانه و اجتماعی است و مجموعه سوم نیز با عنوان "تا سیب شدیم" است. شعرهای دو فصل نخست این مجموعه دربرگیرنده شعرهایی در قالب غزل است و فصل سوم نیز در قالب رباعی سروده شده است.

مهدی مردانی که در حوزه شعر کودک نیز فعالیت می کند تاکنون قریب به 30 مجموعه در این حوزه سروده است. به گفته مهدی مردانی ؛ بنا به اقتضای شرایط نوع پسندش برای سرودن شعر کودک و شعر بزرگسال متفاوت است. اما او ترجیح می دهد که بیشتر شعر کودک بسراید.

مردانی با انتقاد از شاعران و منتقدانی که معتقدند یک شاعر تنها باید در یک قالب خاص شعر بسراید گفت: من به عنوان یک غزل سرا تعصب خاصی نسبت به قالب خاصی ندارم و اصلا نسبت به خط کشی هایی که یک شاعر باید در چه قالبی شعر بسراید و در چه قالبی نه نیستم.

شاعر مجموعه "مرگ قلاب ماهی ها" درباره شعرآیینی می گوید:" پس از انقلاب فضای مناسبی برای تنفس شعر آیینی به وجود آمد که افرادی چون سید حسن حسینی، قیصر امین پور،علیرضا قزوه به وجودآمدند. شعر آیینی در بعد از انقلاب دیگر تنها مدح یا سوگ نبود بلکه ابعاد عارفانه، عاشقانه و سیاسی پیدا کرده است که امر مبارکی تلقی می شود.

بحث تبلیغ اولین فاکتور برای شعر آیینی است، شاعران در شعر آیینی باید مروج تبلیغ باشند نه آنکه به جای تبلیغ، ناخواسته آثارشان ضد تبلیغ به شمار می آید. شاعر باید در هر حیطه ای که وارد می شود باید به قواعد شعرگویی مسلط باشد.

به گفته مردانی در کل تکرار مکرارت و نداشتن نگاه جدید شاعران به زوایای زندگی اهل بیت را باید به عنوان آفت های شعر آیینی بر می شمرد. در شعر آیینی شاعر نباید به واسطه ذائقه مخاطب عام فرمت و مضون متعارف شعر را دستخوش تغیر کند تا دستاویزی برای مخالفان شعر آیینی ایجاد کند مبنی برآنکه شعر آیینی در فرمت شعر نمی گنجد.

مجموعه شعر "مرگ قلابی ماهی ها" سروده "مهدی مردانی" در 102 صفحه و با قیمت 2500 تومان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.