به گزارش هنرآنلاین؛ در این شماره گفت و گویی با محمود امید سالار درباره بحث انحصار تصحیح و همچنین گفت وگویی با سجاد آیدانلو درباره تصحیح شاهنامه منتشر شده است. همچنین مقاله ای با عنوان "بنیان های نظری مطالعه ادبیات عامیانه" نوشته "ویلیام .ن.ج. کافلین-تورلند " و ترجمه ابوالفضل حری برای علاقه مندان بحث ادبیات عامیانه منتشر شده است. در بخش دیگری از شصت و پنجمین شماره کتاب ماه ادبیات، کتاب هایی چون "تصحیح تازه دیوان مسعود سعد سلمان"، "کتاب جریان شناسی شعر معاصر" و "تپه هایی چون فیل های سفید" نقد و بررسی شده است و چند کتاب ارزشمند دیگر نیز به مخاطبان این نشریه معرفی شده است. در این شماره همچنین یادنامه ای از زنده یاد دکتر بهروز ثروتیان و گزارشی با عنوان "شاهنامه، اسطوره و ملت" چاپ شده است. کتاب ماه ادبیات به قیمت 1500 تومان در 120 صفحه و به سردبیری منوچهر اکبری منتشر شده است