به گزارش هنرآنلاین، در بخش "داستان کوتاه" این جشنواره، از میان هفت نامزد در "موضوع آزاد" هیچ اثری نتوانست موفق به کسب مقام اول شود و بنا بر رأی هیأت داوران "علیرضا لبش" از استان تهران مقام دوم، "محمد بکرانی" از استان خراسان شمالی و " معصومه عیوضی" از استان تهران مشترکا مقام سوم را کسب کردند. همچنین در همین بخش و در "موضوع ویژه حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی"، "رضا احسان‌پور" از استان اصفهان به عنوان برگزیده شناخته شد و از"احسان غدیری" هم تقدیر شد.

همچنین در بخش"کوتاه‌نوشت"هیچ اثری شایسته دریافت مقام اول شناخته نشد و به این ترتیب"ابوالقاسم صلح‌جو" از استان فارس مقام دوم و "مهدی فرج‌اللهی" از استان تهران موفق به کسب مقام سوم شدند.

در بخش "شعر" نیز از میان 10 نفر راه‌یافته به مرحله نهایی، "امید مهدی‌نژاد" از استان تهران مقام اول، "مهران حسینی" از استان قزوین مقام دوم و "احمدرضا قدیریان" از استان یزد به عنوان مقام سوم از سوی هیات داوران این جشنواره شناخته شدند و از "سیدامیر سادات موسوی" از استان همدان، "عباس احمدی"از استان قم و "مجید رحمانی صانع" از استان خراسان رضوی در بخش ویژه تقدیر شد.

همچنین در بخش "مقاله" از بین هشت اثر راه‌یافته،"محمد حکیم آذر" از استان چهارمحال و بختیاری و "ابوالفضل حری" از استان مرکزی و "فاطمه تسلیم جهرمی" از استان فارس به ترتیب حائز مقام اول، دوم و سوم شدند.

در این مراسم در بخش"نمایشنامه" که امسال به جشنواره اضافه شده بود، از بین شش اثر، "علی حسنلو" از استان قم و "مهرداد صدقی" از استان خراسان شمالی به ترتیب به عنوان مقام‌های دوم و سوم این بخش از جشنواره معرفی شدند و اثری حائز رتبه اول شناخته نشد.

در بخش "نثر" از میان هشت اثر راه‌یافته به مرحله نهایی،" رهاد ناجی" از استان مازندران مقام اول، "فرزین پورمحبی" از استان تهران مقام دوم و "امین تویسرکانی" از استان اصفهان مقام سوم این جشنواره را از آن خود کردند، همچنین "امین تویسرکانی"در بخش ویژه نثر نیز از سوی هیأت داوران شایسته تقدیر شناخته شد.