به گزارش هترآنلاین، با حکم وزیر ارشاد، علی اسماعیلی به عنوان سرپرست معاونت امور فرهنگی منصوب شد. در حکم سید محمد حسینی خطاب به علی اسماعیلی آمده است:

فرهنگ، شرافتی دارد که تشرف به حریمش"فاخلع نعلیک" می طلبد. جامعه اسلامی ما بر محور فرهنگ دینی حرکت می کند و قوه محرکه آن نیز می باید هم از جنس این فرهنگ باشد و هم به نیروی مدیریت مستظهر؛

جنابعالی را که آشنا با این قبیله اید به سمت "سرپرست معاونت امور فرهنگی" منصوب می کنم تا در سایه توانایی ها و تجارب خویش با عنایت حضرت حق و مشاوره اهالی این طایفه ، طیفی از اقدامات را به منصه اجرا بنشانید. فرصت ها " تَمُرُّمَرّ السّحاب" است؛ به اغتنام فرصت به دست آمده، پرونده عمل را تا مرز مرضی خداوند، ره توشه آخرت کنیم. به توصیه، توسعه روابط با مراکز فرهنگی، ناشران و نویسندگان و نیز ارتباط با حوزه­ های علمیه و دانشگاه­ ها، را یادآور می شوم. توفیق، رفیق طریق عزت و اعتبارتان باد.

علی اسماعیلی، در حال حاضر مشاور وزیر و رئیس حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.