هنرآنلاین- گروه فرهنگ و ادب: "ماجراهای نارنیا"، از جمله آثار تخیلی است که با ترجمه پیمان اسماعیلیلان در هفت جلد و از سوی انتشارات قدیانی و پیش از آن، هرمس منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.اسماعیلیان، در گفت وگو با هنرآنلاین، ادبیات فانتزی را گونه ای "ادبیات شب چره" می داند به این معنی که وقتی انسان ها از آنچه هست لذت نمی برند به آنچه در تخیلشان است پناه می برند.

او فکر می کند انتشار کتاب هایی چون هری پاتر و ماجراهای نارنیا و ارباب حلقه ها،جبران کننده ناتوانایی های بشرند چراکه ادبیات واقعگرایانه نمی تواند آن گونه که باید و شاید کودکان و نوجوانان را جذب کند. این گروه سنی به دنبال این هستند که کنترل امور را به دست گیرند و چون توان انجام این کار را ندارند به یک نیروی ماورایی که بعضی آن را جادو می دانند پناه می برند و به این ترتیب می کوشند تا کاستی و ناتوانی خود را جبران کنند.

پیمان اسماعیلیان براین باور است که ما هنوز نتوانسته ایم واقعیت های اجتماعی خود را آن گونه که باید و شاید به نسل امروز منتقل کنیم. تا چه اندازه توانسته ایم با نوجوانان امروز از ارزش و اعتبار کسانی بگوییم که جان و مال خود را برکف نهادند و به جنگ با دشمن رفتند؛ دشمنی که به میهن و آب و خاکشان تجاوز کرده بود؟! آیا نوجوانان امروز از رزمدگان همسن و سالشان که به جبهه رفتند و دربرابر گلوله های بی امان دشمن ایستادند تا مرزوبومشان را پاس دارند به کفایت سخن گفته ایم چه در جایگاه نویسنده و چه ناشر؟!

این مترجم واکنش نوجوانان به افسانه ها را واکنشی کاملا طبیعی می داند و براین است که در این شرایط ناشران باید به انتشار این گونه کتاب ها بپردازند .زیرا جوان و نوجوانی که پاسخ پرسش های خود را در عالم واقع پیدا نمی کند،خواه ناخواه به جادو و فانتزی پناه می برد،حتی اگر شرایط جامعه اش به گونه ای باشد که واقع گرایی در آن بیشتر و طرفداران افزون تری داشته باشد.

او تنهایی را درد اصلی و مشترک انسان امروز می داند. انسان سرخورده امروز بر آن است تا با فراز از واقعیت ها،خواسته ها و تمایلات سرکوب شده خود را در دنیایی دیگر بیابد.آدمی که در جهان امروز زندگی می کند از صنعت و جهان صنعتی به ستوه آمده و دنیای دیگری را جست و جو می کند.انسانی که اگر می توانست پاسخ سوال های بی شمارش را بیابد تا این اندازه سرخورده و دلزده نمی شد... می بینید که گرایش به آثار فانتزی چندان هم بی دلیل نیست!