به گزارش هنرآنلاین، در پی ارسال نامه‌ای اعتراضی از سوی مجمع ناشران انقلاب اسلامی به یونسکو به دلیل جعل نام تاریخی خلیج فارس، با توجه به اهمیت این مساله، دفتر آیت‌الله العظمی محمد یزدی نیز با ارسال نامه‌ای به مجمع ناشران انقلاب اسلامی از این اقدام مجمع ناشران انقلاب اسلامی حمایت کرد. در نامه آیت‌الله‌العظمی یزدی چنین آمده است :

" جناب آقای میثم نیلی (دام توفیقاته )

مدیر عامل محترم مجمع ناشران انقلاب اسلامی

از اقدامات آن جناب و همکارانتان تقدیر و تشکر می‌شود، لازم است موضوع پیگیری شود. جامعه محترم مدرسین هم این قبیل تحریف‌ها را محکوم نموده خلیج فارس برای همیشه خلیج فارس بوده و هست و خواهد بود .

این نویسنده و امثال او سخت در اشتباهند. یونسکو باید به وظیفه قانونی خود عمل کند .

محمد یزدی - 1/5/91 "