سرویس مد و لباس هنرآنلاین : این اقدام با همراهى فعالان بنام و صاحب سبک تولید پوشاک در ایران همچون ابوالقاسم شیرازى، رئیس اتحادیه کشورى صنف پوشاک، جواد صدق‌آمیز، بنیامین اسلامى مدیرعامل برند "آندیا"، على انصاریان، مدیرعامل برند "سیب سبز"، حمیدرضا برزیده، مدیرعامل برند "پوشاک ایرانی" و شاهرخ جعفرى، مدیرعامل برند "سله بن" در روز جمعه نهم مهرماه انجام می‌شود.

در این حرکت تاکنون سى و یک نفر دیگر از فعالان صنعت پوشاک و برندهای مطرح اعلام همراهی کرده که این لیست هر روز و با اعلام آمادگى سایر علاقه‌مندان تکمیل می‌شود.

انجمن کوهنوردى ایران نیز ضمن حمایت از این کمپین در این اقدام با خانواده پوشاک ایران همراه است.

در راستای انجام این حرکت فرهنگی، از سوی مسئولان برگزاری کمپین حمایت از محیط زیست تأکید شده است که جهت حضور و همراهى رایگان در این کمپین وسیله ایاب و ذهاب جهت حضور در کمپین مهیا بوده و هماهنگی‌هاى لازم نیز با نهادهاى مرتبط در منطقه انجام می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند آمادگى براى این همراهى را با عضویت در کانال پوشاک و طبیعت @poshakvatabiat اعلام کنند.