گروه مد و لباس هنرآنلاین؛ مادها و پارس‌ها در میان تنوع وسیع اقوام ایرانی دو قوم ماد و پارس و بعدها پارت ها از نام و نشان پر آب و رنگ تری برخوردار شدند. زیرا توانستند قدرت و پادشاهی محلی خود را گسترش بخشند و امپراتوری‌هایی را بنیان نهند که به کشورگیری و جهان گشایی می‌پرداختند.

در تاریخ این دو قوم از لحاظ نژاد هند و اروپایی محسوب می‌شدند. هرچند که مورد خواستگاه آن‌ها و روند و روند و زمان هجرتشان به فلات ایران اختلاف نظرهای بسیاری است که از حوصله این بحث بیرون است. نام این دو قوم اولین بار در کتیبه‌های آشوری متعلق به قرن نهم قبل از میلاد و دوره‌های بعد از آن آمده است.

مادها و پارس‌ها چنان با هم رقابت و آمیختگی داشتند که گاه تمایز بین آن‌ها مشکل می‌گردد. این موضوع بر تحقیقات پژوهشگران در تفکیک پوشاک آن‌ها نیز تاثیر گذاشته است.جدا از نوع و سبک لباس‌های مطروحه به این نکته باید توجه دااشت که در بسیاری از موارد پوشاک مادها و پارس‌ها یکسان بوده است. و به گفته برخی مورخان و نویسندگان کهن پارس‌ها هم لباس‌هایی مانند همان پوشاک مادها به تن می‌کردند.

بنابراین فی المثل فردی پارسی را می‌توان ملبس به لباسی به سبک لباس‌های مادی دید و یا کلاه شیار دار را که نماد مشخصه پارس‌ها است بر سر فردی مادی دید. اما آنچه مسلم است لباس‌ مادها دوختی ساده‌تر داشته و از الگویی نسبتا تنگ و چسبان پیروی می‌کرده.

انتهای پیام/31