به گزارش گروه مد و لباس هنرآنلاین؛ حجاب از احکام ضروری اسلام است و از نظر همه مسلمانان جهان رعایت حجاب برای زنان واجب‌است. فرقی نمی‌کند که زن مسلمان در کدام کشور زندگی کند. در هر محیطی زندگی کند، رعایت حجاب لازم‌است و رعایت نکردنش گناه است، چه زنان دیگر با حجاب باشند یا بی حجاب. این حکم خداوند است و‌خداوند مصلحت و خیر هر موجودی را بهتر از همه می‌داند.

بنابراین مصلحت زن و صلاح جامعه در این است‌که زنان حجاب را رعایت کنند. اسلام می‌خواهند زنان و مردان مسلمان، روحی آرام و اعصابی سالم و چشم و‌گوشی پاک داشته باشند. لذا از کارهایی که محرک اعصاب و مضر برای فرد و جامعه است، جلوگیری نموده است.‌ این که گفتید با رعایت نشدن حجاب در کشورهای اروپایی، مسئله عادی شده و جلب توجه نمی‌کند، درست‌نیست، زیرا جامعه‌های غربی فحشا و منکرات غوغا می‌کند و روز به روز بیش‌تر می‌شود، منتهی چون در آن‌کشورها فحشا و منکرات را بد و حرام نمی‌دانند، مسئله برایشان عادی شده است؛ یعنی بی‌حجابی اثرش‌می‌گذارد و بی بند و باری را به دنبال آورده و جامعه را به فساد کشانده، ولی آنها این فسادها را عادی تلقی می‌کنند.‌بنابراین بی حجابی در کشورهای غربی جلب توجه می‌کند و اثر سوئش را می‌گذارد.

علتش هم این است که‌غریزه جنسی نیرومندترین و ریشه‌دارترین غریزه آدمی است و در طول تاریخ سرچشمه حوادث مرگبار و‌ جنایات هولناکی شده است. لذا بی حجابی و ظاهر شدن زنان با حالت محرک در جامعه و بیرون از محیط خانه‌باعث شعله‌ور شدن و تحریک غریزه جنسی می‌شود و مردان هوسران را به دنبال خود می‌کشانند و این به ضرر‌ زنان است. بدین خاطر خدایی که آگاه از تمام مصالح و مفاسد است و می‌خواهد تمام افراد به خیر و صلاح و‌سعادت و خوش‌بختی برسند، حجاب را برای زنان لازم داشته و آن را واجب کرده است. خداوند در قرآن‌می‌فرماید: "‌ای پیامبر به زنان با ایمان بگو به نامحرم نگاه نکنند و حجاب را رعایت کنند و زینت‌های خود را‌برای نامحرمات ظاهر نسازند".59"

‌نتیجه این که حجاب در هر وضعی واجب است و رعایت نکردنش گناه می‌باشد و در هیچ وضعی بی حجابی‌اثر سوء خود را از دست نمی‌دهد.

منبع: پایگاه تخصصی حجاب

انتهای پیام/62