گروه مد و لباس هنرآنلاین؛ مد اجتماعی وقتی پرشور و زودگذر باشد هوس اجتماعی و یا رسم دروغین خوانده می‌شود. رواج ناگهانی و کم دوام جست و خیزی که رقص "راک اند رول" نام دارد، نمونه‌ای از هوس اجتماعی است که به دلیل ناپایداری نمی‌تواند به عنوان هنجارطرح شود.

از سوی دیگر مد نمی‌تواند به عنوان نوآوری فرهنگی مطرح باشد. چراکه نوآوی یا برخواسته از عناصر موجود در فرهنگ جامعه است و یا ناشی از نیازهای جامعه و آنچه که فرهنگ جامعه اقتضا می‌کند. مثلا در مورد لباس می‌توان اظهار داشت که پوشاک سه نوع کارایی دارد. حفظ بدن از عوارض طبیعی و اقلیمی، حفظ شرم و عفاف و حفظ وقار و آراستگی و زیبایی.

طرح های جدید که به لباس می‌دهند اختراع و اکتشاف و نوآوری نیست. تغییری ظاهری در اندازه و اجزاء و احتمالا رنگ و مشخصات ظاهری است. اگر لباس و پوشاک سه نوع کارایی مذکور را داشته باشد تهیه لباس جدید می‌تواند تحت تاثیر عواملی غیر اصیل از جمله تبلیغات تولید کنندگان، ضعف‌های روحی، تزلزل شخصیت و ... باشد.

اقتصد یکی از رشته‌های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت و فعالیت مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانینی که برامور مذکور حکومت می‌کند و وسایلی که باید در عمل با توجه به مقتضیات زمان و مکان اتخاذ شودتا موجبات سعادت و ترقی و رفاه و آسایش افراد آن تامین گردد بحث می‌کند.

علت وجودی دانشی به نام اقتصاد این بوده است که نیازها و خواسته‌های بشر برای کالا و خدمات نامحدود و منابع تولید محدود است . دانش اقتصاد مانند همه علوم بشری راه پرفراز و نشیبی را طی کرده است و در مجموع می‌توان گفت که مسائل زیر را مورد مطالعه قرار می‌دهد. چگونگی بهره برداری از عوامل تولید، تولید کالا و عرضه خدمات و میزان آن، چگونگی روش‌های تولید و توزیع کلا و خدمات و در واقع اشتغال، چگونگی به کار گیری منابع تولید و افزایش یا کاهش یا ایستادگی ظرفیت تولیدی اقتصادی.

تولیدکنندگان یا وارد کنندگان اجناس برای توزیع و عرضه کالای خود و ایجاد نیاز به تجددخواهی و نوجویی، تنوع طلبی، میل و هوس شخصی، تشخص، چشم‌و‌هم‌چشمی، همرنگ جماعت شدن، احساسا کمبود، زیادی درآمد و تمکن مالی و در مواردی علاقه به زیبایی و عواملی دیگر باشد.

اما با این حال جای این سوال هست که مد تا چه اندازه با ذوق و سلیقه و زیبایی در ارتباط است و از آن متاثر می‌شود. چراکه مد تغییر سریع سلیقه نسبت به کالایی است که بازار عرضه و تقاضا را به صورتی مشخص تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بخشی از مقاله مد به عنوان عنصری فرهنگی

نوشته علی چراغی از کتاب فرهنگ و جامعه

انتهای پیام/31