به گزارش هنرآنلاین، مسئولین نمایشگاه برای کسانی که در نظرسنجی آثار شرکت می کنند، جوایزی در نظر گرفته است. براساس این گزارش روزانه دو مرتبه در ساعات 14 و 18 این قرعه کشی انجام می گیرد و در هر مرحله یک مانتو به برنده اهدا می شود. نحوه قرعه کشی به صورتی است که در هر دوره نظرات بررسی می شود و از این بین، نظرات اثری که بیشترین نظردهی را داشته باشند، در قرعه کشی شرکت داده می شوند. انتهای پیام/61