به گزارش هنرآنلاین، فرناز بیگی درباره رنگ روپوش دانش آموزان ابتدایی دختر گفت: رنگ روپوش دانش آموزان را مدیران مدارس انتخاب می کنند اما ما به آنها اعلام کرده ایم که از رنگهای شاد برای روپوش دانش آموزان مقطع ابتدایی استفاده کنند.

وی درباره اجباری بودن خرید روپوش مدارس نیز توضیح داد: اجباری بودن خرید روپوش تنها برای دانش آموزان سال اول ابتدایی است و در سایر مقاطع اولیا هیچ اجباری برای خرید روپوش ندارند و دانش آموزان می توانند از روپوش سال گذشته خود استفاده کنند.

انتهای پیام/61