به گزارش هنر آنلاین، وی در این سخنرانی که در سالن الغدیر مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کودک و نوجوان برگزار شد در جمع حاضرین گفت: پوشش و لباس در درجه اول به انسانیت انسان باز می گردد. پوشش، لباس و مدگرایی با تحکیم و تزلزل خانواده ارتباط مستقیم دارد و با پیشرفت و عدم پیشرفت جامعه نیز مرتبط است. این سخنران تصریح کرد: وظیفه زنان و مردان در خانه این است که برای یکدیگر آراسته باشند و در صورتی که این مورد رعایت نشود و این آراستگی به اجتماع راه یابد این اقدام در نهایت موجب سست شدن پایه های خانواده می شود. ماندگاری عنوان کرد: هنگامی که در جامعه ای توجه بیش از حد به مد وتنوع در پوشش باشد از تمرکز این افراد بر علم و پیشرفت کاسته شده و در نهایت این جامعه به بیراهه کشیده می شود بنابراین برای دسترسی به جامعه سالم و مطابق با الگوهای اسلامی - ایرانی باید به پوشش خود اهمیت دهیم و در درجه اول به انسانیت خود توجه کنیم. حجت الاسلام ماندگاری تأکید کرد: انسان را باید در دایره هستی در نظر گرفت و همیشه به یاد داشته باشیم که شیطان در کمین است تا از طریق مختلف به خصوص در لباس و پوشش انسان ها را به انحطاط اخلاقی کشاند. انتهای پیام/31/32