به گزارش هنر آنلاین «رحمت امینی» دبیرسی امین دوره جشنواره تئاتر فجر روز گذشته ضمن بازدید از نخستین جشنواره مد ولباس فجر با موثر شمردن این جشنواره درجدی گرفته شدن هنرطراحی لباس به ویژه درعرصه تئاتر وسینما گفت: این اولین بار است که با تجمعی ازطراحی های مختلف براساس هرسلیقه ونظری روبروهستیم و این به خودی خود اتفاق قابل تقدیری است . وی افزود: متاسفانه تا پیش ازاین جشنواره برنامه ریزی اصولی ای برای پوشش اجتماعی که بی تردید بر فضای فیلم های اجتماعی نیزتاثیرمی گذارد وجودنداشت که امیدوارم این حرکت مستمر، پویا و همیشگی باشد. امینی با اشاره به برگزاری نخستین دوره جشنواره مد ولباس فجرادامه داد:هرحرکتی با پی گیری و استمرار است که به نتیجه می رسد ومی تواند در جامعه اتفاقات جدید را به وجود آورد . دبیرسی امین دوره جشنواره تئاترفجرتصریح کرد: متاسفانه تاکنون شاهد این بودیم که حتی مدیران عالی رتبه هنری و استادان دانشگاه نیز که به دلیل حساسیت شغلی شان مجبوربودند به طراحی لباسشان اهمیت دهند خودشان براساس سلیقه و نوع نگاه باید ازبازار، لباس های مناسب خود را انتخاب می کردند اما هم اکنون می توان امیدواربود که با ساماندهی و برگزاری یک چنین جشنواره ای دیگرحداقل این اساتید و مدیران برای تهیه وانتخاب لباسشان دچار مشکل نمی شوند. این استاد دانشگاه درپایان اظهارامیدواری کرد این راه پرفرازو نشیب طراحی مد و لباس که تازه درابتدای آن هستیم ، بی تردید با ادامه یافتن و گذشتن از مراحل گوناگون و رسیدن به دوره های دهم و بیستم به اتفاقات بهتر خواهد رسید. به شرط آن که مسئولان برگزاری، دغدغه های مخاطبان و سطح اقتصادی و فکری آنان را بشناسند و برهمین اساس از این اتفاق جدید در عرصه هنر کشور حمایت کنند . انتهای پیام/31