به گزارش هنر آنلاین در ابتدای این نشست دکتر توسلی گفت: پوشاک نیز مانند سایر هنرها به تحقیق و پژوهش درست نیازمنداست. وضعیت ما در دسترسی به گزارش، پژوهش، کتاب، مقاله و سند مکتوب دراین زمینه بسیار اندک است چرا که ما دراین حوزه تحصیلات تکمیلی نداریم بنابراین بحث تحقیق و پژوهش نیز کم رنگ شده است. وی ادامه داد: در مقایسه با کشورهای همسایه و حتی کشورهای آسیایی استعدادهای فراوانی در دانشکده های ما وجود دارد و با اتکا به آنها می توان به سمت بین المللی شدن رفت. باید در این زمینه فعالیت ها بیشتر شود تا ذهن مسئولین هم روی موضوع تحصیلات تکمیلی متمرکز شده و بهره خوبی از آن برد. توسلی افزود: مراکزی درحوزه تحقیق و پژوهش در پوشاک فعالیت می کنند که بخشی از آن میراث فرهنگی است مردم شناسی جلوه های مختلفی دارد که مردم شناسان به دنبال آن هستند ازجمله آنها پوشاک اقوام است که روی آن کارشده اما متاسفانه به دلیل نبود کتابهای مرجع درباره آشنایی با پوشاک ایرانی بسیار کم و انگشت شمار است. بیشتر کتاب هایی که دراین زمینه به چاپ رسیده است متعلق به پوشاک دوران و قرون گذشته است. این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: درایران پوشاک غالب زنان و مردان تلفیقی است و بیشتر به بی هویتی نزدیک است تا پوشاک ملی خودمان، پوشاک مردانه ادامه دهنده و تعمیم کننده پوشاک غربی در ایران است و پوشاک زنان نیز تلفیقی است از آن چه که درغرب مرسوم است. متاسفانه نگاه بیگانه برما حاکم شده است اگر بحث حجاب و عفاف را بخواهیم در اقشار جامعه نهادینه کنیم باید گفت اگر با هنر درآمیخته نباشد موثر نیست. هنر و خلاقیت دراین مقوله درگیر هستند و باید نقش این دو پر رنگ باشد. درحال حاضر ما هر تغییری که روی لباس انجام می دهیم مد است، اما ماندگار نیست چرا که با هیچ یک از سلایق جامعه همسو و هماهنگ نیست. نسبت تاثیر و تاثر بین پوشاک ما و جهان معاصر نابرابر است و تاثیر پذیری ما در لباس بانوان بسیار دیده می شود . توسلی با اشاره به تقویت بخش پایه ای و تحصیلی در رشته طراحی لباس اظهار کرد: برنامه ریزان درسی باید از متخصصان این عرصه بخواهند تاسر فصل های جدید برای این رشته مشخص شود و از آنها استفاده کنند ما درحال حاضر سرفصل هایی را که متعلق به سه دهه گذشته است استفاده می کنیم. در فرهنگ اسلامی ارزشهای هنری بسیاری وجود دارد که می توان از آنها در حوزه پوشاک استفاده کرد. وی درادامه به راهکارهایی برای توسعه بخش تحقیق و پژوهش اشاره کرد و گفت: ارتقای پژوهشی، ارتقای ابزار و تکنولوژی، مدیریت کارآمد و خلاق، ترویج و ارتقای خلاقیت در تمام سطوح، داشتن یک منبع اطلاعاتی در حوزه طراحان برجسته دنیا در عرصه مد و لباس باعث می شود تا دراین زمینه فعال بوده و به مدارج و مراحل خوبی دست یافت. توسلی در پایان خاطر نشان کرد: لطافت های این موضوع باید زیر ذره بین متخصصان مختلف قرار گیرد تا رشد کند ضمن اینکه شناخت، بررسی و نقد و تحلیل از طریق رسانه ها برای عموم در این عرصه باید انجام شود تا سطح آگاهی مخاطب نیز بالا برود. انتهای پیام/31/32