به گزارش هنر آنلاین در ابتدای این نشست ذکایی به تعریف مد از نگاه روانشناسی پرداخت و گفت: در نگاه روانشناسی مد پایگاه اجتماعی ما را نشان می دهد و اینکه دوست داریم چه تصویری از خود درجامعه بسازیم. این تصویر به لحاظ نقش های اجتماعی که به ما محول شده است نقش می یابد. درجامعه ایرانی به دلیل سبک زندگی و دینداری وبه لحاظ نگاهی که به فردیت خود داریم احساس بهتر بودن را دوست داریم با مد نشان دهیم. در واقع مد در نگاه ظاهری یک ابزار غیر کلامی و تاثیرگذار
رشد تکنولوژی های ارتباطی، رسانه ها و به خصوص ماهواره ها به عنوان بزرگترین ابزار انتقال هنجار در خانواده ها اهمیت پیدا کردند. ارزش های فردگرایانه به عنوان ایدئولوژی ارزش را تقویت کرده است. جوانان دوست دارند انتخاب های زندگی را با عاملیت خود انتخاب کنند و رسانه ها در این بخش بسیار فعال اند. وسایل منحصر به فرد و ویژه بودن، دیده شدن و تعیین سبک زندگی براساس انتخاب خود بیش از پیش برجسته شده است.

است که اعتماد به نفس، شان و جایگاه فرد را با توجه به پوشش و لباس نشان می دهد. در واقع مد منبعی است برای ارتباطی که با سبک زندگی افراد جامعه دارد. وی تصریح کرد: مد به نوعی تشخص به افراد می دهد. از نگاه انسان شناسی فرهنگی که دغدغه مقایسه ای فرهنگی دارد مد تابع فرهنگ است و کمی آن سوتر نظام های فرهنگی و اجتماعی متفاوت است. در اقتصاد ، مد صنعت سود آوری ست . یک کالاست و ضامنی است برای این که بقا داشته باشد و پویایی اش مدیون جیب مخاطب است . ذکایی ادامه داد: در نگاه جامعه شناسانه سنتی مد فرآیندی است که افراد ، قدرت و تشخص شان را از این طریق به نمایش درمی آورند. مد ممکن است یک جایگاه کاذب برای افراد به ارمغان آورد چرا که زاییده نگاه سرمایه گذاری است و در جهت مصرف کاذب افراد را تقویت می کند. این استاد دانشگاه گفت: مد صورتی از قدرت اجتماعی و فرهنگی است و هیچ جامعه ای را نمی توان فارغ از مد دانست. باید مکانیزم آن را در جامعه یافت، چرا که فراتر از یک پدیده فرهنگی است. در واقع مد یک نشانه است و امکان تفکیک سلیقه ها، قدرت هنجاری و به نوعی همشکلی را بوجود می آورد. این جامعه شناس اظهار کرد: مد یک الگوی ثابت اجتماعی در تمام جوامع است، برای ایجاد نظم در جامعه ؛چرا که جامعه انسانی را بدون تغییر نمی توان تصور کرد. وی با اشاره به دغدغه های پوشش در جوانان خاطرنشان کرد: با رشد تکنولوژی های ارتباطی، رسانه ها و به خصوص ماهواره ها به عنوان بزرگترین ابزار انتقال هنجار در خانواده ها اهمیت پیدا کردند. ارزش های فردگرایانه به عنوان ایدئولوژی ارزش را تقویت کرده است. جوانان دوست دارند انتخاب های زندگی را با عاملیت خود انتخاب کنند و رسانه ها در این بخش بسیار فعال اند. وسایل منحصر به فرد و ویژه بودن، دیده شدن و تعیین سبک زندگی براساس انتخاب خود بیش از پیش برجسته شده است. نگاه انتقادی به مد دکتر کرمی نیز دراین نشست اظهار کرد: نگاه من به مد بیشتر انتقادی است. چرا که واژه مد وقتی شنیده می شود کلید واژه های دیگری مانند مصرف، هویت، فردیت ناخودآگاه به ذهن می رسد. مد یک مفهوم و واقعیتی است که تنها در پوشش و آرایش نیست بلکه در رفتار، معماری، تکیه کلام ها، برخوردها و ... نیز دیده می شود و یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. وی افزود: وقتی مد مطرح می شود که پایگاه های هویت ساز کارکرد خودشان را از دست می دهند. ما با فقدان پایگاه های

از نگاه انسان شناسی فرهنگی که دغدغه مقایسه ای فرهنگی دارد مد تابع فرهنگ است و کمی آن سوتر نظام های فرهنگی و اجتماعی متفاوت است. در اقتصاد ، مد صنعت سود آوری ست . یک کالاست و ضامنی است برای این که بقا داشته باشد و پویایی اش مدیون جیب مخاطب است .

هویت ساز دچار تزلزل درمعنا می شویم، حضور ما دراین چرخه برای این است که هویت داشته باشیم و لازمه دراین فضا ماندن و به روز بودن است چون در جامعه مدرن این فضا بسیار سیال است. ذکایی در بخشی دیگر از سخنانش با بررسی آسیب شناسی پدیده مد افزود: تنوع در مراجع هویتی در سطوح مختلف رغبت به مد را تغییر می دهد و یکی از مشکلات مد گرایی درجامعه ما محدود شدن عرصه ها و پیدا کردن و نمایش خود است. مد درایران تنوع لازم را ایجاد نمی کند و معیاری برای تمایز نیست. در واقع دغدغه ای است که همه دوست دارند به آن دست پیدا کنند. بنابراین انتظار می رود مد درعرصه هایی بروز یابد که مجاری هویت ساز را بیش از پیش کند و تنوع بیشتری داشته باشد. جوانان خواهان یک نوع تنوع درمد هستند که این در فضای عمومی دیده نمی شود و درخدمت تمایز قرار نمی گیرد و از کارکردهای خود دور شده است. درواقع خصلت معنادهی و معناسازی کم شده است ودرخدمت سیاست یک نوجوان و جوان نیست. وی درادامه گفت: مد ایرانی خیلی درخدمت این نیست که زندگی را لذتمند کند و به تنهایی اینکار را انجام دهد تنها یک هدف تقلیدی و نمایشی است و خیلی خلاقیت و ابتکار عمل در آن وجود ندارد، از سوی دیگر جسارت ها نیز خیلی کم دیده می شود. آن چه که به عنوان مد وارداتی نیز درایران از آن استفاده می شود نیست ما حتی کپی برابر اصل هم نداریم. این استاد دانشگاه تصریح کرد: برندگرایی درایران افراطی شده است از هویت دینی و ملی ایرانی هم خبری نیست و از آن فرهنگ ایرانی چیزی دیده نمی شود، مد ایرانی در چرخه تولید فرهنگ قرار ندارد، ضمن اینکه در بخش عمومی مطابق سلیقه عمومی نیست. این درحالی است که در کشورهای

در واقع مد خیلی جزو سیاست های فرهنگی کشور قرار نگرفته است متولیان مد درایران قدرت هنجاری کمی دارند و خیلی تاثیرگذار نیستند در واقع ایجاد کردن ذائقه جهانی برای جوانان مسلمان نیازمند ظرفیت های بیشتری است.

دیگر مد یک نظام طراحی شده دارد و سلسله بندی شده است. ابتدا باید بسترها فراهم شوند تا این چرخه به درستی شکل بگیرد. ما اتکایمان به چهره های مشهور بسیار کم است و خیلی از افراد مشهور دراین زمینه بهره نمی بریم. در واقع مد خیلی جزو سیاست های فرهنگی کشور قرار نگرفته است متولیان مد درایران قدرت هنجاری کمی دارند و خیلی تاثیرگذار نیستند در واقع ایجاد کردن ذائقه جهانی برای جوانان مسلمان نیازمند ظرفیت های بیشتری است. ذکایی با ارائه پیشنهاداتی در حوزه مد گفت: بهتر است مد را در یک مدار تولید فرهنگی ببینیم که عناصر زیادی در آن شریک هستند، جوانان و حرفه ای های این عرصه از شرکای مهم و تاثیرگذار این عرصه هستند. کرمی نیز در پایان خاطر نشان کرد: برای داشتن مد درایران چالش ها و تردیدهای بسیاری وجود دارد واختلاف نظر فراوانی دراین زمینه هست. مد در دنیای مدرن سازگار است با صائقه های دوران جوانی که تقلید گرایی و یا برجسته کردن در آن مطرح نیست. مد عرصه ای است که مرجعیت آن با جوانان است و در اصل این جریان به جوانان سپرده می شود؛ این صائقه ها ارتباط تنگاتنگی با ارتباطات جنسی و حالات جوانی دارد. وی افزود: توجه به عنصر جوانی برای ماندگاری بسیار تاثیر دارد، در واقع مد با علاقه زنانه پیوند خورده سلیقه زنان در اینکه چه چیزی زیباست حاکم می شود و مدها به سمت زن پسند شدن و زن سان شدن می رود که این درآرایش، رژیم های لاغری ، جراحی های بینی و ... چه درمردان و چه درزنان به شدت دیده می شود. انتهای پیام/۳۲