به گزارش هنر آنلاین، قاسمی کبریا در تعریف واژه مد گفت: مد یک واژه فرانسوی است به معنای روش وسلیقه حاکم بر یک جامعه یا فرد که به روز شده است. خود مد به خودی خود خوب است و مخالفت با آن مخالفت با تغییرات است. وی ادامه داد: مد در هنجارها و ناهنجاری ها تاثیر دارد و تنها در لباس پوشیدن بروز ندارد ، بلکه مد در غذا خوردن، حرف زدن و برخوردهای اجتماعی نیز دیده می شود. پوشش روی برخورد انسانها نیز تاثیر دارد و گاهی اولین اختلافات ازهمین جا آغاز می شود چرا که شخصیت انسان متاثر از نوع محیط و روابطی که در آن حضور دارد شکل می گیرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مدی که امروز در جامعه دیده می شود درست نیست و این به نوع رابطه ای که از عصر کشاورزی به عصر صنعت رسید و تداخل این دو عصر با هم باز می گردد؛ چرا که در این دوره روابط وسعت یافت و از حالت ساده و بی ریا بودن خود خارج شد. با ورود فرهنگ های بیگانه به کشور نیز به نوعی می توان گفت این تداخل بیشتر دیده شد به گونه ای که به جای جا انداختن و به روز کردن فرهنگ خودمان، فرهنگ بیگانه را پذیرفته و به نوعی دراین وادی گیر افتاده ایم.
قاسمی کبریا اظهار کرد: بیشترین سنین برای پذیرش مد سنین نوجوانی و جوانی است که جوانان در این سنین دچار خلا می شوند و به نوعی با مد می خواهند این خلا را پر کنند. تیپ و ظاهر افراد به اعتماد بر می گردد و اعتماد پایه های ثابت هنجار هستند. غرب زمانی که وارد عصر صنعتی شد در ذائقه مخاطبانش نیز دخالت کرد و به سمت لذت ها و زوایا رفت درست برعکس کاری که ما انجام دادیم واین راه ادامه یافته است.
وی در ادامه گفت: با نگاهی به جشنواره امسال می بینیم که کمتر به اصل ذائقه توجه شده است که البته این خود بحث مفصلی می طلبد. نسل گذشته ما پیامش در لباس و رفتارش رضایت و وقار را تبلیغ می کرد و می کند و نسل جدید لذت بردن پیام اصلی اش است. درمدهای امروزی افراد لباس می پوشند تا تن ناقصشان را زیبا و کمال یافته نشان دهند. باید این گرایش بیش از هر چیز واکاوی شود.
این استاد مشاور گفت: در زمان گذشته لباس ایرانیان بسیار فاخر بود اما درحال حاضر بسیار متفاوت شده است ودیگر اثری از آن فاخر بودن لباس گذشتگان دیده نمی شود. انسان موجود اجتماعی است اما به دلیل ورود مدهای غلط روابط اجتماعی و هنجارها از بین رفته و به نوعی تبدیل به ناهنجاری ها شده است.
قاسمی کبریا ادامه داد: بالاترین زیبایی در اجتماع لباس است و بیشترین آرامش را می دهد چرا که شما به راحتی می توانید با دیگران توسط آن ارتباط برقرار کنید. درکنار مد ولباس باید دراین جشنواره ها روی ذائقه افراد کار شود و برای ذائقه ها پیام داشته باشد. این درحاشیه بسیار تاثیرگذار است باید دید چند درصد از این لباس هایی که در ویترین بازار موجود است هماهنگ است با آنچه که در این جا دیده می شود. دراصل باید ذائقه ها را اصلاح کرد و به سمت رضایت برد با این درصد کم نمی توان اجتماع را تغییر داد و.
سخنران دومین نشست تخصصی مدولباس تصریح کرد: زنان، جوانان و نوجوانان به علت آمادگی روحی و روانی بیشتر در معرض خطر قرار دارند وبه دنبال کسب هویت استقلال و شخصیت می باشند در قالب این مدها و الگوها به دنبال ابراز هویت فردی و نقش اجتماعی خویش هستند . متاسفانه ما داشته های خودرا به روز نکرده و این بستر را فراهم نکردیم و تنها به ورود مدهای کشورهای دیگر بسنده کرده ایم.
وی افزود: پیروی دائمی بدون تعقل از پدیده مد آشفتگی های ذهنی شدیدی را به دنبال دارد. فرد تا مدت ها در پی کسب آن است و بعد از رسیدن به آن برایش کهنه می دشود و با توجه به پدیده جدید ارائه شده دوباره دست به کار می شود تا آن را به دست بیاورد عمده هزینه و تفکر او صرف موضوعی می شود که ریشه دار نیست و به همین دلیل او را ارضا نمی کند.
قاسمی کبریا در پایان تصریح کرد: در پدیده مدگرایی تفاوت فرهنگ ها و جوامع در نظر گرفته نمی شود و جریان با ساختاری یکسان درجوامع مختلف وارد می شود. در نتیجه به طور قطع دربعضی فرهنگ ها و جوامع جریان مد قابل قبول نیست وافرادی که از آن پیروی می کنند ناچارند علاوه بر صرف وقت و هزینه گزاف با افراد جامعه نیز در نیفتند. مطرح کردن افراد در مد کاملا ابتدایی سطحی و ظاهری است زیرا بدون توجه به تمامی ابعاد زندگی اجتماعی تعیین می شود و ماندگاری لازم را ندارد. بسیاری از افراد مد جدید راقلبا دوست ندارند و فقط برای اینکه از غافله عقب نمانند استفاده می کنند. پیروی دائمی از مد حس حسادت افراد را تحریک و تا حدی تقویت می کند. باید پیام مد ولباس را از لذت ها دور کرده و به وقار و شخصیت برگرداند تا رابطه صحیح اجتماعی شکل بگیرد.
انتهای پیام/31/32